Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Ogólnopolski Portal Informacyjny. Portale regionalne BAI.
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 29 stycznia 2020
Wybierz miasto na mapie
Organizacje, Stowarzyszenia, Związki
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
adres:
ul. Al. Piłsudskiego 33/35
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
044 7250450
email:
chsdtm@o2.pl
"Solidarność" Nszz Komisja Międzyzakładowa
adres:
ul.Mościckiego 12
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
+48 (44) 724 66 21
adres:
Ul. Grunwaldzka 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
(0-44) 724-52-82
Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne
adres:
ul. ks. Popiełuszki 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
791 747 703
email:
jolszmidt@gmail.com
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
adres:
ul. Główna 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
(44) 725-73-07
email:
gssch_tom@op.pl
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
adres:
ul. Warszawska 7 m 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724-58-27
email:
tkkf-tomaszow@vernet.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski
adres:
ul. Polna 56
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
(044) 724-61-94
email:
tpdtom@neostrada.pl
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
adres:
Polna 14a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 21 14
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Miejski
adres:
ul. Świętego Antoniego 21
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 55 96
adres:
ul. Zawadzka 77
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
784935782
email:
biuro@ptozz.com
adres:
ul Jerozolimska 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 67 07
email:
rada.sld@gmail.com
Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Gminie Rzeczyca
adres:
ul.Mościckiego 9
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych
adres:
ul.Zapiecek 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 42 10
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
adres:
ul. Piłsudskiego 34
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Będkowskiej
adres:
Reymonta 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Klub Narodowy
adres:
ul.Konstytucji 3 Maja 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Akademia Sportu i Rekreacji
adres:
ul. Mazowiecka 2 a /27
97-200 Tomaszów Mazowiecki
adres:
ul. Rzeźnicza 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
513-009-664
509-800-145
email:
kontakt.tptm@gmail.com
Stowarzyszenie Kupców Targowiska Miejskiego
adres:
ul.Pl.Narutowicza 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA"
adres:
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724-50-02
email:
ala@ala.org.pl
Ujezdzkie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Rozwój"
adres:
ul.Pl.Kościuszki 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”
adres:
ul. Hallera 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 725 23 21
adres:
ul. Nadpiliczna 4
97-214 Spała
Stowarzyszenie Producentów Ziemniaka Sadzeniaka z/s w Kwiatkówce
adres:
Łazisko 243/2456
97-200 Tomaszów Mazowiecki
adres:
ul. Mościckiego 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego
adres:
ul. Mościckiego 3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych „Weteran"
adres:
ul. Tkacka 17/19
97-200 Tomaszów Mazowiecki
adres:
pl. Kościuszki 2/5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
509-369-589
504-015-408
telefon/fax:
44 724-57-58
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury „PILICZANIE'
adres:
ul. Strzelecka 8 m 30
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Regionalne Stowarzyszenie Drobnych Producentów Rolnych „Wspólna Sprawa"
adres:
Pl. Kościuszki 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie EUROTOMASZÓW
adres:
ul.Warszawska 149/151
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
adres:
ul.Parkowa 3
Będków
Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Tomaszowskiego
adres:
ul.Św.Antoniego 13
97-200 Tomaszów Mazowiecki
adres:
ul. A.F.Modrzewskiego 9/11
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Dzielić Radość”
adres:
ul. Ogrodowa 36/40 m 21
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie „Opus Nostrum” z/s w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Jana Pawła II 64/66
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Liga Technik Obronnych z/s w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
Al. Piłsudskiego 42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie „Samorząd, Tradycja, Edukacja, Rozwój”
adres:
ul. Zgorzelicka 14/18
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Alternatywy Kulturalnej „HAŁAS”
adres:
ul. Ojca M.Kolbe 2/4 m. 28
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek
adres:
ul.Św.Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Związek Sybiraków - Zarząd Oddziału
adres:
ul. Słowackiego 13/17
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Polna 14a m. 29
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
507 506 928
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Zarząd Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Piłsudskiego 34
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Wędkarski Koło Nr 32 WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Św.Antoniego 25
95-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Farbiarska 21/23
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Przędzalniana 31
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Mościckiego 38
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Krzywa 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Niska 30
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Świętego Antoniego 21
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Piotrkowski z/s w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Farbiarska 21/23
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów
adres:
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Polna 56 a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Fabryczna 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Piłsudskiego 24
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca w Tomaszowie Maz. im. 14 Sudeckiej Samodzielnej Brygady Artylerii Pa
adres:
ul. Polna 12
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Ks.J.Popiełuszki 58/60
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Liga Ochrony Przyrody
adres:
ul. Św.Antoniego 23
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Liga Morska i Rzeczna Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Mościckiego 22/24
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Piłsudskiego 34
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Klub Patriotów Polskich Powiatu Tomaszowskiego
adres:
ul. B.Głowackiego 1/3
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Łódzkie Stowarzyszenie Fudraisingowe w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Barlickiego 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
adres:
ul. Stolarska 21/27
97–200 Tomaszów Mazowieck
telefon:
518 259 966
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
adres:
ul. Cekanowska 5
97–200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 54 38
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
Al. Piłsudskiego 57
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
42 271 30 36
Stowarzyszenie Amatorów Plastyków
adres:
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Edukacyjne "INTEGRACJA" Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. B. Głowackiego 23
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 48 33
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "TRZCINA"
adres:
ul. Mościckiego 38 lok. 5
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Żeglarski, Wioślarski, Kajakowy i Pływacki
adres:
ul. Działkowa 20
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
502 307 207
email:
awopr@op.pl
Stowarzyszenie Łucznicze "Arcus"
adres:
ul. Warszawska 105b
97–200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
792 936 418
605 200 272
telefon/fax:
44 726 01 11
Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO”
adres:
ul. Legionów 25a
97–200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 725 04 50
609 802 096
Stowarzyszenie Przyjaciół Kajakarstwa "WODNIK"
adres:
ul. PCK 2/4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
691 878 673
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
adres:
ul. Farbiarska 20
97-200 Tomaszów Mazowieck
telefon:
44 725 93 91
telefon/fax:
44 725 93 91
Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
adres:
ul. Browarna 7
97- 200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 53 23
Tomaszowskie Stowarzyszenie Pływackie "TS Pływak"
adres:
ul. Edwarda 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
606 135 860
telefon/fax:
44 712 36 16
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Luboszewska 71
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 95 92
telefon/fax:
44 724 95 92
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ROLAND”
adres:
ul. Hallera 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „OGNIWO”
adres:
ul. Warszawska 7 m 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Grunwaldzka 7
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie Niezrzeszonych Ogrodów Działkowych ,,Morwa”
adres:
ul. Zawadzka 18 m. 40
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
693 360 297
609 675 940
Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Tuwima
adres:
ul. Wierzbowa 90/134
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polskie Porozumienie Samorządowe Zarząd Główny
adres:
ul. POW 5, skr. pocztowa nr 91
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
798 672 267
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
adres:
Al. J. Piłsudskiego 34
97–200 Tomaszów Mazowiecki
Konspiracyjne Wojsko Polskie
adres:
Al. J. Piłsudskiego 34
97–200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie „Rodzin Katyńskich” i „Rodzin Policyjnych 1939 roku”
adres:
ul. Polna 14a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
adres:
ul. Polna 14a
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Związek Piłsudczyków Oddział Terenowy w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
Al. J. Piłsudskiego 42
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
adres:
Al. J. Piłsudskiego 72
97–200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 80 91
Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 51 49
Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
adres:
ul. Św. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 43 36
Klub Narodowy w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Konstytucji 3-go Maja 15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim
adres:
ul. Spalska 120
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon:
44 724 65 70
Stowarzyszenie „MÓJ TOMASZÓW”
adres:
Pl. Kościuszki 8
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Stowarzyszenie "KOINONIA"
adres:
ul. Warszwaska 75/81
97-200 Tomaszów Mazowiecki
*}
go to top