Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Jest projekt do wglądu - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Wtorek, 19 listopada 2019
Wybierz miasto na mapie
Jest projekt do wglądu
Data dodania: 2006-05-31 23:48:30
Prezydent miasta zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazoweickiego w dniach od 6 czerwca do 5 lipca br. w siedzibie magistratu w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca br.
. w sali nr 40, II piętro Urzędu Miasta o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do prezydenta miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2006 r.

Przedmiotem zmiany w studium jest wyznaczenie terenu pod budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na odcinku od ul. Krańcowej do terenów Zakładów Wyrobów Ceramicznych „Paradyż” i „Ceramika Paradyż”.
Tagi:
Najczęściej czytane
*}
go to top