Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. PROBLEM PRACODAWCÓW? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Czwartek, 14 listopada 2019
Wybierz miasto na mapie
PROBLEM PRACODAWCÓW?
Data dodania: 2008-09-06 18:57:36
PROBLEM PRACODAWCÓW?
Choć moda na niepalenie ma się w najlepsze, a rząd pracuje nad nowelizacją ustawy w każdej z firm znajdziemy palaczy. I w każdej z tych firm palacze stanowią w sensie prawnym problem dla pracodawców. Pomimo iż pracodawca ma prawo wprowadzić zakaz palenia na terenie firmy, jednocześnie musi uwzględnić interesy osób uzależnionych od tytoniu.

Obecne regulacje prawne nakładają na pracodawców obowiązek zarówno chronienia osób niepalących, jak i zapewnienie osobom palącym wyodrębnionego miejsca do palenia - palarni. Długo można dyskutować nad obecnymi rozwiązaniami prawnymi w tej kwestii i ich zasadnością, jednakże orzecznictwo polskich sądów w tym zakresie jest jednoznaczne i raczej nie należy oczekiwać, że uda się przeforsować ustawę, która zezwoli na dyskryminację pracowników uzależnionych.

Przytoczyć tu można wyrok NSA z 04.04.07 r. (I OSK 892/06, Monitor Prawa Pracy 2007/5/224), który potwierdza obowiązek tworzenia palarni przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, mało tego uznaje go za obowiązek o charakterze bezwzględnym.
Podstawą takiego orzeczenia jest ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - z 09.11.95 r., a także rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przepis art. 5 ust.
. 1 pkt 3 w/w ustawy, zawierający gwarancję ochrony praw osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, wprowadza zakaz palenia w pomieszczeniach zakładów pracy poza odpowiednio przygotowanymi i wyodrębnionymi pomieszczeniami.

W praktyce oznacza to, że pracodawca, który zatrudnia 20 pracowników lub więcej, musi utworzyć palarnię, nawet wówczas jeśli w firmie nie pali żaden z pracowników!
Z myślą o biernych palaczach sąd przyjął także stanowisko, że posiadanie w firmie palarni nie zwalania pracodawcy z obowiązku wprowadzenia całkowitego zakazu palenia na ternie firmy (poza miejscem do tego przeznaczonym, czyli palarnią) - wyrok NSA - W wyroku z 27.06.02 r. NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku (SA/Bk 230/02, OSP 2003/12/155). Ponadto sąd podkreślił, że brak palarni potencjalnie naraża niepalących na wdychanie dymu tytoniowego, a zakaz palenia (zważywszy możliwość jego obchodzenia) nie likwiduje tego zagrożenia.

Pośrednio obowiązek utworzenia palarni wynika także z art. 15 k.p. Nakłada on na pracodawcę konieczność zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeżeli więc pracodawca nie chce ryzykować sporu co do palenia między pracownikami, to powinien zastanowić się nad udostępnieniem palącym specjalnego pomieszczenia w firmie.
Za niedotrzymanie tego obowiązku przez pracodawcę, w przypadku wniesienia przez pracowników skargi do Państwowej Inspekcji Pracy lub w przypadku wykrycia braku palarni podczas kontroli PIP w firmie pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości 30000 zł.

JAK ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM?

Na rynku istnieją kabiny dla palaczy i palarnie, które można zainstalować w firmie, choć to niemały koszt, system ochrony niepalących daje pracodawcom wymierne korzyści i jest idealnym i póki co jednym rozwiązaniem godzącym zarówno interesy palaczy jak i osób niepalących. Zorganizowana przez nas palarnia musi być odrębnym, ogrzewanym, oświetlonym i dobrze wentylowanym pomieszczeniem.
Musi być zlokalizowana w takim miejscu, gdzie nie będzie stanowiła utrudnienia dla osób niepalących - narażanie na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego.

- Zainstalowanie systemu chroniącego niepalących w firmie, to nie tylko spokojny sen pracodawcy, który nie musi się martwić o rezultaty kontroli PIP, ale także efektywne narzędzie do poprawy wizerunku firmy i to nie tylko w oczach własnego zespołu, wyraźny sygnał na rynek - nie dyskryminujemy pracowników i zapewniamy im bezpieczeństwo. - mówi Grzegorz Owczarczyk z firmy Palarnie.pl

Kolejna nie do przecenienia korzyść to świadomość, iż zniknie problem zadymionych korytarzy i toalet, a chmura dymu papierosowego nie będzie witała interesantów tuż przed wejściem do firmy.
Z kolei osoby palące przestaną czuć się dyskryminowane, a firma nie będzie narażona na płacenie horendalnych odszkodowań w przypadku, gdy któryś z niepalących pracowników zachoruje np. na raka płuc. Posiadając w firmie palarnie możemy być pewni, że należycie dbamy o zdrowie wszystkich swoich pracowników i interesy naszej firmy.
Stosując kabiny dla palących możemy znacznie skrócić i ograniczyć przerwy na dymka. Jeśli na terenie zakładu pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia, pracodawca ma prawo wymagać od personelu, aby nałogowi oddawał się wyłącznie w czasie przeznaczonym na przerwę.

- Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym kabiny dla palących likwidują problem przesiąkniętych dymem ubrań - co w przypadku np. spotkania w sali konferencyjnej może powodować dyskomfort innych uczestników spotkania. Nie oszukujmy się przesiąknięty papierosami pracownik to niezbyt dobra wizytówka firmy, wiedzą to nawet palacze ;-) Zaletą oferowanych na rynku systemów jest ich nowoczesny design, który idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń, ich mobilność, a przede wszystkim fakt, że stosowane w systemach filtry nie pozwalają na wydostawanie się dymu do atmosfery. Producenci systemów chroniących niepalących oferują klientom kompleksową obsługę serwisową, a także dogodne systemy finansowania: leasing, wynajem, zakup.- dodaje Grzegorz Owczarczyk.tekst: Matylda Jasmin
foto: Jola Babij /BAI
źródło: palarnie.pl
Tagi:
Najczęściej czytane
*}
go to top