Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Sobota, 25 stycznia 2020
Wybierz miasto na mapie
Będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne
Data dodania: 2006-05-12 15:06:21
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że przygotowaną przez rząd ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Sejm przyjął zdecydowaną większością głosów. Za powołaniem CBA opowiedziały się oprócz SLD wszystkie kluby parlamentarne.

Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie urzędem wyspecjalizowanym w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej o statusie służby specjalnej. Jego podstawowym działaniem będzie walka z nadużywaniem władzy i wykorzystaniem uprzywilejowanej pozycji do osiągania korzyści osobistych i majątkowych.
Dlatego do zadań biura, zgodnie z ustawą, będzie należało m.in.
.:

- wykrywanie i zwalczanie nadużyć w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym
- walka z korupcją powiązaną z obrotem gospodarczym i obrotem papierami wartościowymi
- badanie deklaracji majątkowych parlamentarzystów i wysokich urzędników


Podczas głosowania posłowie odrzucili poprawkę PO, aby szefa CBA powoływał Sejm. Będzie on podlegał bezpośrednio premierowi, który powoła go na czteroletnią kadencję, po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Natomiast na wniosek szefa CBA, premier powoła lub odwoła jego zastępców. Funkcję kontrolną nad urzędem antykorupcyjnym będzie sprawował Sejm.

Funkcjonariusze CBA będą mieli specjalne uprawnienia potrzebne do realizacji zadań o charakterze:

- kontrolnym
- dochodzeniowo-śledczym
- operacyjno-rozpoznawczym


Należy do nich na przykład:

- możliwość legitymowania
- dokonywanie kontroli osobistej
- przeszukiwanie osób i pomieszczeń
- prowadzenie monitoringu przy użyciu elektronicznych środków technicznych
- stosowanie zakupu kontrolowanego


W sytuacjach wyjątkowych, precyzyjnie określonych w projekcie ustawy, funkcjonariusze CBA będą mogli stosować środki przymusu bezpośredniego i broń palną.
Sejm nie przyjął poprawki SLD, aby osobie kontrolowanej przysługiwało zażalenie do szefa CBA na sposób przeprowadzenia kontroli.

Posłowie poparli dwie poprawki zgłoszone przez klub lewicy. Jedna z nich zakłada wprowadzenie obowiązku składania obszernych oświadczeń majątkowych przez posłów do Parlamentu Europejskiego.
Druga mówi, że CBA nie może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy, m.in.: parlamentarzystów i wysokich urzędników.
Sejm nie poparł żadnego wniosku mniejszości, aby funkcjonariusze CBA zatrzymywali pojazdy do kontroli w asyście policji.
Tagi:
Najczęściej czytane
*}
go to top