Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Mały-ZUS dla małej firmy - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Czwartek, 14 listopada 2019
Wybierz miasto na mapie
Mały-ZUS dla małej firmy
Data dodania: 2019-01-06 14:00:42
Mały-ZUS dla małej firmy
Źródło zdjęcia: pixabay
Przypomnienie dotyczące Małego ZUS-u

Do 8 stycznia niewielcy przedsiębiorcy mogą zgłosić się do tzw. Małego ZUS-u, czyli obniżyć wysokość składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej,prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63.
.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. „Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości. Mały ZUS przez 36 miesięcy
Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w 
ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie
7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia,
czyli najpóźniej do 8 stycznia.

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:
• jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
• w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
• przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
• nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
• prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
• nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.


Na stronie zus.pl uruchomiony jest kalkulator, który może pomóc przy wyliczeniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródlo:Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS/MS
Tagi: ZUS, Mały ZUS, ubezpieczenia
Najczęściej czytane
*}
go to top