Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Sobota, 20 kwietnia 2019
Wybierz miasto na mapie
Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego
Data dodania: 2018-11-15 09:29:08
Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego
Źródło zdjęcia: aktywnigospodarczo.pl
Zagadnienia marketingowe, a także dotyczące źródeł pozyskiwania środków, ulg inwestycyjnych dla firm oraz metod zdobywania nowych kontaktów międzynarodowych znalazły się w programie Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego, które odbędzie się 22 listopada w Hotelu Prezydent w Spale.

Udział w wydarzeniu, organizowanym przez miasto Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski, jest bezpłatny. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami biznesu, administracji publicznej i mediów. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu tomaszowskiego. Zakres merytoryczny Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego to know-how dla eksportu, dobre praktyki oraz panel dyskusyjny przedstawicieli firm aktywnie działających i odnoszących znaczące sukcesy na rynkach międzynarodowych.

Rejestracja na wydarzenie możliwa jest poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.gmsynergy.com.
.pl/forumgospodarcze/ Zgłoszenia potrwają do 21 listopada 2018 r.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego organizowane jest w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”, dofinansowanego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego
22 listopada 2018

8:00-9:00 Rejestracja uczestników.
9:00-9:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia, wraz z powitaniem zaproszonych gości i prelegentów.
9:30-11:00 Wystąpienia:

I. Unia Europejska, a własna firma, czyli meandry ludzi przedsiębiorczych.
(możliwości finansowania przedsiębiorstw i źródła pozyskiwania środków [centralne i regionalne], program JEREMIE, bony edukacyjne)
II. Pomoc Państwa dla sektora MŚP, paliwo wzrostu gospodarczego czy powolnej ewolucji?
(pomoc de minimis, nowa ustawa dla stref ekonomicz­nych, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju MŚP, ulgi inwestycyjne dla firm)

11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:45 Wystąpienia:

I. Pracodawca- kluczowy partner. Odwieczny dylemat: lepszy rynek pracownika czy zatrudniającego?
(Urząd Pracy dla przedsiębiorców; pozyskiwanie kapitału ludzkiego -imigranci zarobkowi na europejskim rynku pracy, dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, aktywni pracodawcy w kształceniu zawodowym [programowanie, kształcenie, egzaminowa­nie], zawody przyszłości)
II. Ekspansja zagraniczna polskich firm, czyli co zrobić, aby zyskać nowy rynek.
(kierunki eksportowe szczególnie atrakcyjne dla polskich firm, czynniki sukcesu, metody na zdoby­cie nowych kontaktów międzynarodowych, marka polska, jak przekształcić rodzinną firmę w międzyna­rodowego giganta)

12:45-13:45 Lunch
13:45-14:30 Prezentacja działań w ramach projektu: „Kompleksowa promocja potencjału
gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.
14:30-14:45 Przerwa kawowa
14:45-15:30 Sesja panelowa: Jak Cię widzą, tak cię piszą - nowoczesny marketing kołem zamachowym rozwoju firmy (wizerunek firmy w sieci, media społecznościowe, content marketing, hybrydowe kampanie marketin­gowe)
15:30-16:00 Podsumowanie dyskusji, zakończenie forum.

Źródło: aktywnigospodarczo.pl
Tagi: forum gospodarcze, spała, hotel, prezentacja
*}
go to top