Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Bezprawnie wydaleni z PiS? - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Sobota, 17 listopada 2018
Wybierz miasto na mapie
Bezprawnie wydaleni z PiS?
Data dodania: 2017-11-23 20:52:11
Bezprawnie wydaleni z PiS?
Źródło zdjęcia: KA
Czyżby Zarząd Okręgowy PiS okręgu piotrkowskiego na czele z Antonim Macierewiczem wydał decyzję niezgodną ze statutem PiS?

Przypomnijmy, że informację o wydaleniu z członkostwa w PiS czworo jego członków, radnych powiatu bełchatowskiego, przekazał do mediów starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski, będący skarbnikiem w zarządzie okręgowym, co nie daje mu upoważnienia do rozpowszechniania tego typu informacji.

Zarząd Okręgowy PiS okręgu piotrkowskiego obradował 29 września tego roku.

Członkowie PiS wydaleni z członkostwa zostali powiadomieni o wydaleniu z członkostwa, długo po tym, jak informacja została przekazana do mediów i jeszcze dłużej po tym, jak ta uchwała została podjęta.

Zgodnie ze statutem PiS art. 41:
1. W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PiS uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii politycznej PiS, Komitet Polityczny PiS może na wniosek: Prezesa PiS, Rzecznika Dyscyplinarnego PiS, Zarządu Okręgowego, Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS lub w uzasadnionych przypadkach jego Przewodniczącego, podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z PiS albo o zakazie pełnienia przez niego funkcji we władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Jak można przeczytać powyżej, Zarząd Okręgowy podjął uchwałę będącą w kompetencji Komitetu politycznego PiS a nie Zarządu Okręgowego.
.


Ciekawe są również inne punkty tegoż artykułu nr 41.

Punkt 2 mówi: W przypadku określonym w ust. 1 członek może odwołać się do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o treści podjętej uchwały.
Punkt 4: Uchwała Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego wydana po rozpatrzeniu odwołania, co powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od jego złożenia jest wiążąca i ostateczna.
A punkt 5. podkreśla że: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny, rozpatrując odwołanie, o którym mowa w ust. 2, może uchylić lub utrzymać w mocy uchwałę Komitetu Politycznego.
Co prawda punkt 3. mówi, że Odwołanie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały, ale dotyczy to uchwał podjętych przez Komitet Polityczny a nie Zarząd Okręgowy.

Wydaje się, ze nasza redakcja trafnie wybrała tytuł artykułu z dnia 03 października br. informującego o rewelacjach przekazanych do mediów przez starostę bełchatowskiego.

Nasuwa się pytanie, czy inne uchwały tego Zarządu Okręgowego, takie jak wybór pełnomocników na miasto Bełchatów i powiat bełchatowski, czy powołanie Komitetów Gminnych, też były podejmowane niezgodnie ze statutem? Jeśli tak, to może się okazać, że do bełchatowskiego PiS-u znów wróci stary porządek sprzed rządów ministra Macierewicza w okręgu.

KA

Artykuły powiązane tematycznie:

Usunięcie z PiS-u 4 radnych powiatowych czy kaczka dziennikarska?
Data dodania: 2017-10-03 21:48:38
http://www.belchatow.bai.pl/?aktualnosci=infobai_info_wiecej&id_nius=245738

Dwa PiS-y w Bełchatowie. Kto błądzi?
Data dodania: 2017-10-04 14:18:55
http://www.belchatow.bai.pl/?aktualnosci=infobai_info_wiecej&id_nius=245750
.
Tagi: bezprawne, uchwały, zarząd okręgowy, PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Antoni Macierewicz, odwołanie
*}
go to top