Tomaszów Mazowiecki. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Niektóre organy ulegną zmianie - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Środa, 22 stycznia 2020
Wybierz miasto na mapie
Niektóre organy ulegną zmianie
Data dodania: 2006-05-09 00:45:49
Niektóre organy ulegną zmianie
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianach organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt ustawy przewiduje zmiany w strukturze działów administracji rządowej. Powstaną dwa nowe działy: "rybołówstwo" oraz "sprawy rodziny".
Pierwszy z nich ma obejmować sprawy dotyczące rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza oraz gospodarkę rybną i działalność organizacji producentów rybnych.
.
Wyodrębnienie działu "sprawy rodziny" pozwoli na całościowe ujęcie wszystkich kwestii związanych z tą problematyką., dzięki czemu możliwe będzie stworzenie kompleksowej prorodzinnej polityki państwa.

Zgodnie z projektem ustawy, minister środowiska będzie nadzorował pracę Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Dotychczas zadania te wykonywał minister spraw wewnętrznych i administracji, ale żadne z zadań Wyższego Urzędu Górniczego nie łączyły się z działaniami administracji publicznej.

Dział "spraw wewnętrznych" zajmie się prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów oraz rejestracją stanu cywilnego i zmianami imion i nazwisk.
Do "administracji publicznej" zostaną natomiast przeniesione zagadnienia z zakresu geodezji i kartografii.
Pracę Głównego Geodety Kraju będzie nadzorował minister spraw wewnętrznych i administracji.

Zaproponowano także zmiany porządkowe w dziale "łączność" obejmującym zagadnienia infrastruktury sieci teleinformatycznych oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych.
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje przekazanie Prezesowi Rady Ministrów nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami.
Tagi:
Najczęściej czytane
*}
go to top